31.1.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.2.2023

Karstulan kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Tukkimäen tuulivoimahankkeesta 16.2. klo 17-19. Tervetuloa mukaan!

Yleisötilaisuus järjestetään kunnantalo Himmelin valtuustosalissa osoitteessa Virastotie 4. Tilaisuudessa esitellään Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunitelma (OAS) ja YVA-ohjelma. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumisesta ovat hankkeen projektisivulle https://gis.sweco.fi/karstula/. Yleisötilaisuuden linkkiosoite

Lue lisää
31.1.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu näkyville

Karstulan kunnanhallitus on käynnistänyt Tukkimäen alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Kaava-alue sijaitsee Karstulan kunnan kaakkoisosassa ja se rajautuu etelässä Saarijärven…

15.11.2022

Karstulan kaakkoisosaan suunniteltu tuulivoimahanke etenee

Tuulipuistojen verotulojen ansiosta voimme pitää kuntapalveluissa nykyisen tason yllä, kunnanjohtaja Pekka Kanervio sanoo. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima jatkaa Karstulan kaakkoisosaan…