31.1.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.2.2023

Karstulan kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Tukkimäen tuulivoimahankkeesta 16.2. klo 17-19. Tervetuloa mukaan!

Yleisötilaisuus järjestetään kunnantalo Himmelin valtuustosalissa osoitteessa Virastotie 4. Tilaisuudessa esitellään Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunitelma (OAS) ja YVA-ohjelma. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen.

Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet tilaisuuteen osallistumisesta ovat hankkeen projektisivulle https://gis.sweco.fi/karstula/. Yleisötilaisuuden linkkiosoite julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

27.4.2023

”Kaikki mahdollinen pyritään selvittämään”

Kaavan tarkoitus on ehkäistä ihmisille ja luonnolle aiheutuvia haittoja. Asukkailla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kaavoitukseen. Tuulipuistohankkeessa on tärkeää, että suunnittelutyö…

25.4.2023

YVAn tarkoitus on tuottaa tietoa suunnittelua varten

Melu ja melumallinnukset herättivät eniten keskustelua Tukkimäen tuulipuiston yleisötilaisuudessa. Karstulalaiset eivät päästäneet vieraitaan helpolla. He haastoivat hyvillä kysymyksillä Tukkimäen tuulipuistohankkeen…

31.1.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu näkyville

Karstulan kunnanhallitus on käynnistänyt Tukkimäen alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Kaava-alue sijaitsee Karstulan kunnan kaakkoisosassa ja se rajautuu etelässä Saarijärven…