31.1.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu näkyville

Karstulan kunnanhallitus on käynnistänyt Tukkimäen alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Kaava-alue sijaitsee Karstulan kunnan kaakkoisosassa ja se rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. Alueen koko on noin 15,5 km2.

Pohjan Voima suunnittelee Tukkimäkeen enintään kahdestatoista tuulivoimalasta koostuvan tuulipuiston rakentamista.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Karstulan Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
on nähtävillä 30.1.–1.3.2023 välisen ajan kaavoitushankkeen projektisivuilla osoitteessa
https://gis.sweco.fi/karstula/. Aineisto on nähtävillä myös Karstulan kunnanvirastossa
osoitteessa Virastotie 4 ja Karstulan kirjastossa osoitteessa Koulutie 15.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely (www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA). YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään 16.2.2023 klo 17-19.

Yleisötilaisuuden kutsu tulee myöhemmin tälle sivustolle.

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

Kymmenen ihmistä istuu valtuustosalissa ja kuuntelevat keskittyneesti.
16.3.2024

”Oman kylän yrittäjillä paras asiantuntemus”

Karstulalaiset yrittäjät kokoontuivat maaliskuussa tutustumaan Tukkimäen tuulipuistohankkeeseen ja keskustelemaan siihen liittyvistä työmahdollisuuksista. Pohjan Voiman ja Metsähallituksen järjestämä tilaisuus houkutteli paikalle…

26.2.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 13.3.2024

Karstulan Tukkimäen tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.3.2024 klo 17-19. Kahvia on tarjolla kello 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään Himmelissä, Karstulan…

26.2.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat Karstulan Tukkimäelle tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen…