31.1.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu näkyville

Karstulan kunnanhallitus on käynnistänyt Tukkimäen alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Kaava-alue sijaitsee Karstulan kunnan kaakkoisosassa ja se rajautuu etelässä Saarijärven kaupungin rajaan ja idässä Kannonkosken kuntarajaan. Alueen koko on noin 15,5 km2.

Pohjan Voima suunnittelee Tukkimäkeen enintään kahdestatoista tuulivoimalasta koostuvan tuulipuiston rakentamista.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena kaavana siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella.

Karstulan Tukkimäen tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
on nähtävillä 30.1.–1.3.2023 välisen ajan kaavoitushankkeen projektisivuilla osoitteessa
https://gis.sweco.fi/karstula/. Aineisto on nähtävillä myös Karstulan kunnanvirastossa
osoitteessa Virastotie 4 ja Karstulan kirjastossa osoitteessa Koulutie 15.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely (www.ymparisto.fi/tukkimaentuulivoimahankeYVA). YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään 16.2.2023 klo 17-19.

Yleisötilaisuuden kutsu tulee myöhemmin tälle sivustolle.

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

27.4.2023

”Kaikki mahdollinen pyritään selvittämään”

Kaavan tarkoitus on ehkäistä ihmisille ja luonnolle aiheutuvia haittoja. Asukkailla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kaavoitukseen. Tuulipuistohankkeessa on tärkeää, että suunnittelutyö…

25.4.2023

YVAn tarkoitus on tuottaa tietoa suunnittelua varten

Melu ja melumallinnukset herättivät eniten keskustelua Tukkimäen tuulipuiston yleisötilaisuudessa. Karstulalaiset eivät päästäneet vieraitaan helpolla. He haastoivat hyvillä kysymyksillä Tukkimäen tuulipuistohankkeen…

31.1.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.2.2023

Karstulan kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Tukkimäen tuulivoimahankkeesta 16.2. klo 17-19. Tervetuloa mukaan! Yleisötilaisuus järjestetään kunnantalo Himmelin valtuustosalissa osoitteessa Virastotie…