Elinvoimaa sähköstä.

Mieluummin omaa kuin vierasta energiaa. Suunnittelemme Karstulaan tuulipuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

9-12
Tuulivoimaloiden määrä (alustavasti)
60–168
Voimaloiden teho yhteensä, MW
2027
Tuotannon suunniteltu aloitus

Näin hanke etenee

2021–2022
Hankkeen valmistelu
11/2022
Kaavoitusaloitteen hyväksyminen
2023
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aloitus
2/2023
YVA-ohjelma nähtävillä
2/2024
YVA-selostus nähtävillä
2/2024
Kaavaluonnos nähtävillä
6/2024
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Kaavaehdotus
+ 1 vuosi (kaavoituksen valmistumisesta)
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
Rakennusluvat
+ 2-3 vuotta (kaavoituksen valmistumisesta)
Rakentaminen
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Minimoimme tuulivoiman haitat ja maksimoimme hyödyt. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Tuulipuistojen verotulot ovat meille merkittävä tulonlähde. Niiden ansiosta voimme pitää kuntapalveluissa nykyisen tason yllä. Ilman tuulivoimahankkeita se olisi vaikeaa. Kun asukasluku pienenee, kunnan valtionosuudet vähenevät.

Kunnanjohtaja Pekka Kanervio, Karstula

Voimaloiden sijoittelussa noudatamme Karstulan kunnan linjaamia minimietäisyyksiä asutukseen. Kartoitamme normaaliin tapaan myös mahdolliset herkät eläinlajit ja tärkeät luontokohteet.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima

lisätietoja

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Joni Lehto
Tuulivoima-asiantuntija
040 356 3175
joni.lehto@metsa.fi

Hankealueen sijainti

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Tukkimäen tuulipuisto tuottaa tuloja myös maanomistajille ja verotuloja Karstulan kunnalle pitkälle tulevaisuuteen.