20.2.2024

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat tuulipuiston rakentamista Karstulaan kuuluvan Tukkimäen alueella, joka sijaitsee noin 22 kilometrin päässä Karstulan keskustasta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalan rakentamista, joiden yksikköteho on enintään 14 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä. Tuulipuistoon sisältyy varaus akkukentän rakentamiselle.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville, ja voit tutustua siihen täällä.

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen voimaloiden sijainteja on tarkennettu. Sähkönsiirron osalta tutkitaan YVA-selostusvaiheessa vain ilmajohtovaihtoehtoa.

Samaan aikaan on tehty luonnonsuojelulain (9/2023) 35. pykälän mukaiset Natura-arvioinnit on laadittu Pyhä-Häkin ja Pyhäjärven Natura-alueelle. Voit tutustua niihin täällä.

YVA-selostus ja Natura-arvioinnit ovat nähtävillä 19.2.2024–19.4.2024 Karstulan kunnantalo Himmelissä (Virastotie 4, Karstula), Saarijärven kaupungintalolla (Sivulantie 11, Saarijärvi), Kannonkosken kunnanvirastossa (Järvitie 1, Kannonkoski) ja Keski-Suomen ELY-keskuksessa (Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä).

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa Karstulassa 13.3.2024, klo 17–19 kunnantalo Himmelin valtuustosalissa. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät Karstulan kunnan verkkosivuilta.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä, päivitämme linkin tänne lähempänä tilaisuutta. Tervetuloa mukaan!

Kymmenen ihmistä istuu valtuustosalissa ja kuuntelevat keskittyneesti.
16.3.2024

”Oman kylän yrittäjillä paras asiantuntemus”

Karstulalaiset yrittäjät kokoontuivat maaliskuussa tutustumaan Tukkimäen tuulipuistohankkeeseen ja keskustelemaan siihen liittyvistä työmahdollisuuksista. Pohjan Voiman ja Metsähallituksen järjestämä tilaisuus houkutteli paikalle…

26.2.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 13.3.2024

Karstulan Tukkimäen tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.3.2024 klo 17-19. Kahvia on tarjolla kello 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään Himmelissä, Karstulan…

26.2.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat Karstulan Tukkimäelle tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen…