27.4.2023

”Kaikki mahdollinen pyritään selvittämään”

Kaavan tarkoitus on ehkäistä ihmisille ja luonnolle aiheutuvia haittoja. Asukkailla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kaavoitukseen.

Tuulipuistohankkeessa on tärkeää, että suunnittelutyö tehdään huolellisesti ja sen valmistelussa kuullaan kaikkia asianosaisia: viranomaisia, asiantuntijoita ja alueen asukkaita, sanoo Tukkimäen kaavoituksen suunnittelusta vastaava kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö (kuvassa keskellä) Swecolta.

Asukkailla ja alueen käyttäjillä on runsaasti mahdollisuuksia osallistua, tulla kuulluksi ja tutustua hankkeen etenemiseen. Jo nyt Karstulan asukkailta on tullut hyvää palautetta ja vinkkejä selvitettävistä luontokohteista.

”Seuraava yleisötilaisuus on syksyllä, ja keväällä asukkaat ja kaikki muutkin halukkaat pääsevät vastaamaan avoimeen nettikyselyyn. Kaava-aineisto tulee näytille loppusyksystä. Muutosehdotuksia ja palautetta voi antaa suunnittelun eri vaiheissa.”

Tukkimäen osayleiskaava on niin sanottu hankekaava, jonka käytännön suunnittelusta vastaavat Pohjan Voima ja Metsähallitus. Karstulan kunta vastaa puolestaan kaavoituksen sisällöstä ja kaavaprosessista.

Osayleiskaava etenee rinnakkain ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVAn kanssa. Lehtiön mukaan tavoitteena on huomioida mahdollisimman laajasti alueen asukkaiden, käyttäjien ja luonnon tarpeet.

”Tuulivoimarakentamisen ohjauksen keskeinen tavoite on sovittaa tuulivoimalat mahdollisimman hyvin ympäristöön. Näin voidaan ehkäistä ja minimoida voimaloista luonnolle ja ihmisten elinympäristölle aiheutuvat haitat.”

Selvitystyössä on mukana suuri joukko eri alojen osaajia. Sanukka Lehtiö kertoo, että Tukkimäellä on selvitetty jo muun muassa alueen linnustoa, kevät- ja syysmuuttoa, nisäkkäiden lumijälkiä sekä liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintymistä. Arkeologi on tutkinut, löytyykö alueelta muinaisjäänteitä. Seuraavaksi on tarkoitus haastatella metsästäjiä. Myös alueen käyttöä virkistykseen ja kalastukseen tutkitaan.

”Kaikki mahdollinen pyritään selvittämään. Toistaiseksi ei ole tullut eteen asioita, mitkä estäisivät tänne suunniteltavan tuulivoimahankkeen toteutumisen. Mutta työ jatkuu.”

Kymmenen ihmistä istuu valtuustosalissa ja kuuntelevat keskittyneesti.
16.3.2024

”Oman kylän yrittäjillä paras asiantuntemus”

Karstulalaiset yrittäjät kokoontuivat maaliskuussa tutustumaan Tukkimäen tuulipuistohankkeeseen ja keskustelemaan siihen liittyvistä työmahdollisuuksista. Pohjan Voiman ja Metsähallituksen järjestämä tilaisuus houkutteli paikalle…

26.2.2024

Tervetuloa yleisötilaisuuteen 13.3.2024

Karstulan Tukkimäen tuulipuistoa koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.3.2024 klo 17-19. Kahvia on tarjolla kello 16.30 alkaen. Yleisötilaisuus järjestetään Himmelissä, Karstulan…

26.2.2024

Kutsu yrittäjille: mitä tuulipuisto tarkoittaa paikallisille yrityksille?

Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat Karstulan Tukkimäelle tuulipuistoa, jonka rakentaminen alkaa aikaisintaan 2025 ja rakentamisen valmistelu 2024. Tällä hetkellä hankkeen…