27.4.2023

”Kaikki mahdollinen pyritään selvittämään”

Kaavan tarkoitus on ehkäistä ihmisille ja luonnolle aiheutuvia haittoja. Asukkailla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kaavoitukseen.

Tuulipuistohankkeessa on tärkeää, että suunnittelutyö tehdään huolellisesti ja sen valmistelussa kuullaan kaikkia asianosaisia: viranomaisia, asiantuntijoita ja alueen asukkaita, sanoo Tukkimäen kaavoituksen suunnittelusta vastaava kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö (kuvassa keskellä) Swecolta.

Asukkailla ja alueen käyttäjillä on runsaasti mahdollisuuksia osallistua, tulla kuulluksi ja tutustua hankkeen etenemiseen. Jo nyt Karstulan asukkailta on tullut hyvää palautetta ja vinkkejä selvitettävistä luontokohteista.

”Seuraava yleisötilaisuus on syksyllä, ja keväällä asukkaat ja kaikki muutkin halukkaat pääsevät vastaamaan avoimeen nettikyselyyn. Kaava-aineisto tulee näytille loppusyksystä. Muutosehdotuksia ja palautetta voi antaa suunnittelun eri vaiheissa.”

Tukkimäen osayleiskaava on niin sanottu hankekaava, jonka käytännön suunnittelusta vastaavat Pohjan Voima ja Metsähallitus. Karstulan kunta vastaa puolestaan kaavoituksen sisällöstä ja kaavaprosessista.

Osayleiskaava etenee rinnakkain ympäristövaikutusten arvioinnin eli YVAn kanssa. Lehtiön mukaan tavoitteena on huomioida mahdollisimman laajasti alueen asukkaiden, käyttäjien ja luonnon tarpeet.

”Tuulivoimarakentamisen ohjauksen keskeinen tavoite on sovittaa tuulivoimalat mahdollisimman hyvin ympäristöön. Näin voidaan ehkäistä ja minimoida voimaloista luonnolle ja ihmisten elinympäristölle aiheutuvat haitat.”

Selvitystyössä on mukana suuri joukko eri alojen osaajia. Sanukka Lehtiö kertoo, että Tukkimäellä on selvitetty jo muun muassa alueen linnustoa, kevät- ja syysmuuttoa, nisäkkäiden lumijälkiä sekä liito-oravien, viitasammakoiden ja lepakoiden esiintymistä. Arkeologi on tutkinut, löytyykö alueelta muinaisjäänteitä. Seuraavaksi on tarkoitus haastatella metsästäjiä. Myös alueen käyttöä virkistykseen ja kalastukseen tutkitaan.

”Kaikki mahdollinen pyritään selvittämään. Toistaiseksi ei ole tullut eteen asioita, mitkä estäisivät tänne suunniteltavan tuulivoimahankkeen toteutumisen. Mutta työ jatkuu.”

20.2.2024

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Metsähallitus suunnittelevat tuulipuiston rakentamista Karstulaan kuuluvan Tukkimäen alueella, joka sijaitsee noin 22 kilometrin päässä Karstulan…

25.4.2023

YVAn tarkoitus on tuottaa tietoa suunnittelua varten

Melu ja melumallinnukset herättivät eniten keskustelua Tukkimäen tuulipuiston yleisötilaisuudessa. Karstulalaiset eivät päästäneet vieraitaan helpolla. He haastoivat hyvillä kysymyksillä Tukkimäen tuulipuistohankkeen…

31.1.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.2.2023

Karstulan kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Tukkimäen tuulivoimahankkeesta 16.2. klo 17-19. Tervetuloa mukaan! Yleisötilaisuus järjestetään kunnantalo Himmelin valtuustosalissa osoitteessa Virastotie…